Cookie Policy

Polityka stosowania plików cookie serwisu www.proraso.com

Niniejszy dokument zawiera informacje dla Użytkowników na temat technologii, które pomagają tej Stronie internetowej osiągnąć cele opisane poniżej. Takie technologie pozwalają Właścicielowi uzyskać dostęp do informacji i przechowywać je (na przykład poprzez wykorzystanie plików cookie) lub korzystać z zasobów (na przykład poprzez wykonanie skryptu) zgromadzonych na urządzeniu Użytkownika w trakcie interakcji pomiędzy nim a tą Stroną internetową.

Dla uproszczenia, jeżeli nie istnieje konieczność wprowadzania rozróżnienia, wszystkie takie technologie określa się w tym dokumencie mianem „Plików śledzących”.
Na przykład, podczas gdy pliki cookie mogą być wykorzystywane zarówno w przeglądarkach sieciowych, jak i w przeglądarkach mobilnych, nie należy mówić o plikach cookie w kontekście aplikacji mobilnych, jako że pliki cookie to Pliki śledzące działające w przeglądarkach. Z tego względu w treści niniejszego dokumentu termin „pliki cookie” jest stosowany wyłącznie wtedy, kiedy odnosi się do tego konkretnego rodzaju Pliku śledzącego.

Zastosowanie Plików śledzących w niektórych celach może wymagać zgody Użytkownika. Kiedy Użytkownik udzieli takiej zgody, może ją wycofać wedle własnego uznania w dowolnym momencie zgodnie z instrukcjami zawartymi w tym dokumencie.

Ta Strona internetowa korzysta z Plików śledzących, którymi zarządza bezpośrednio Właściciel (tzw. wewnętrzne Pliki śledzące) oraz z Plików śledzących, które umożliwiają świadczenie usług przez osoby trzecie (tzw. zewnętrzne Pliki śledzące). Jeżeli w niniejszym dokumencie nie wskazano inaczej, zewnętrzni usługodawcy mają dostęp do zarządzanych przez siebie Plików śledzących.
Ważność i okres stosowania plików cookie i podobnych Plików śledzących może się różnić w zależności od terminu użytkowania wskazanego przez Właściciela lub odpowiedniego usługodawcę. Niektóre pliki wygasają z chwilą zakończenia danej sesji przeglądania treści w przeglądarce przez Użytkownika.
Oprócz zawartości opisów każdej z kategorii wymienionych powyżej Użytkownicy mogą znaleźć bardziej szczegółowe i aktualne informacje na temat okresu stosowania plików oraz inne istotne dane – na przykład dotyczące obecności innych Plików śledzących – w politykach prywatności odpowiednich zewnętrznych usługodawców, dostępnych pod przedstawionymi linkami, lub poprzez kontakt z Właścicielem.

Działania niezbędne do administrowania tą Stroną internetową i świadczenia Usługi

Ta Strona internetowa korzysta z tzw. „technicznych” plików cookie i innych podobnych Plików śledzących, aby wykonywać działania, które są niezbędne do zarządzania Usługą lub do jej dostarczenia.

Inne działania obejmujące wykorzystanie Plików śledzących

Podstawowe interakcje i funkcjonalności

Ta Strona internetowa wykorzystuje Pliki śledzące, aby umożliwić podstawowe interakcje i funkcjonalności, dzięki którym Użytkownicy mają dostęp do wybranych funkcji Usługi i mogą się komunikować z Właścicielem.

·       Zarządzanie tagami

Tego rodzaju usługa pomaga Właścicielowi w sposób scentralizowany zarządzać tagami lub skryptami potrzebnymi na tej Stronie internetowej.
Skutkuje to przepływem Danych Użytkownika przez te usługi, w związku z czym potencjalnie mogą one być przechowywane.

Menedżer tagów Google

Menedżer tagów Google to usługa zarządzania tagami zapewniana przez Google LLC lub Google Ireland Limited, w zależności od lokalizacji, z jakiej Użytkownik odwiedza tę Stronę internetową.

Przetwarzane Dane osobowe: Pliki śledzące i Dane na temat użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności; Irlandia – Polityka prywatności.

Poprawa doświadczeń użytkownika

Ta Strona internetowa korzysta z Plików śledzących, aby zapewnić spersonalizowane doświadczenia użytkownika poprzez poprawienie jakości zarządzania preferencjami oraz umożliwienie interakcji z zewnętrznymi sieciami i platformami.

·       Wyświetlanie treści z platform zewnętrznych

Tego rodzaju usługi umożliwiają Użytkownikowi wyświetlanie treści znajdujących się na zewnętrznych platformach bezpośrednio z poziomu tej Strony internetowej oraz na interakcje z nimi.
Tego rodzaju usługi mogą także zbierać dane o ruchu internetowym na stronach, na których usługa jest zainstalowana, nawet jeżeli Użytkownik z niej nie korzysta.

Widżet wideo YouTube (Google Inc.)

YouTube to serwis umożliwiający wyświetlanie treści wideo, tworzony przez Google Inc., dzięki któremu na tej Stronie internetowej dostępna jest tego rodzaju zawartość.

Przetwarzane Dane osobowe: Pliki cookie i Dane na temat użytkowania.

Miejsce przetwarzania: USA – Polityka prywatności.

Google Fonts

Google Fonts to usługa wizualizacji czcionek zapewniana przez Google LLC lub przez Google Ireland Limited, w zależności od lokalizacji, z której Użytkownik odwiedza tę Stronę internetową, dzięki której na tej Stronie internetowej dostępna jest tego rodzaju zawartość.

Przetwarzane Dane osobowe: Pliki śledzące i Dane na temat użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności; Irlandia – Polityka prywatności.

Pomiar

Ta Strona internetowa wykorzystuje Pliki śledzące do pomiaru ruchu internetowego i do analizy zachowania Użytkownika w celu udoskonalania Usługi.

·       Usługi analityczne

Usługi opisywane w tej części umożliwiają Właścicielowi monitorowanie i analizę ruchu internetowego i mogą być wykorzystywane do śledzenia zachowania Użytkownika.

Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics to usługa analizy sieci świadczona przez Google Inc. („Google”). Google wykorzystuje zebrane Dane do śledzenia i kontrolowania sposobu wykorzystywania tej Strony internetowej, a także do przygotowywania raportów na temat swoich działań i udostępniania ich na potrzeby innych usług świadczonych przez Google.
Google może wykorzystywać zebrane Dane do kontekstualizacji i personalizacji reklam pochodzących z własnej sieci reklamowej.

Przetwarzane Dane osobowe: Pliki cookie i Dane na temat użytkowania.

Miejsce przetwarzania: USA – Polityka prywatności – Rezygnacja.

WordPress Stats

WordPress Stats to usługa analityczna świadczona przez spółkę Automattic Inc. lub Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd., w zależności od miejsca, z którego Użytkownik odwiedza tę Stronę internetową.

Przetwarzane Dane osobowe: Pliki śledzące i Dane na temat użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności; Irlandia – Polityka prywatności.

Funkcje raportowania na temat reklam w Google Analytics

W narzędziu Google Analytics na tej Stronie internetowej aktywowano funkcję Advertising Reporting Features, która zbiera dodatkowe informacje z plików cookie typu DoubleClick (aktywność w sieci) i z identyfikatorów reklamowych urządzenia (aktywność w aplikacji). Pozwala ona Właścicielowi analizować Dane dotyczące konkretnych zachowań i zainteresowań (Dane o ruchu na stronie oraz Dane o interakcjach Użytkowników z reklamami) oraz, w przypadku włączenia tej funkcji – także Dane demograficzne (dane o wieku i płci).

Użytkownicy mogą zrezygnować z wykorzystywania plików cookie przez Google w Ustawieniach reklam Google.

Przetwarzane Dane osobowe: Pliki śledzące, unikatowe identyfikatory urządzeń na potrzeby reklam (np. Google Advertiser ID lub IDFA) oraz różne rodzaje Danych wskazanych w polityce prywatności usługi.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności – Rezygnacja; Irlandia – Polityka prywatności – Rezygnacja.

Śledzenie konwersji Google Ads

Śledzenie konwersji Google Ads to usługa analityczna świadczona przez spółkę Google LLC lub Google Ireland Limited, w zależności od tego, z jakiej lokalizacji Użytkownik odwiedza tę Stronę internetową. Polega na łączeniu danych z sieci reklamowej Google Ads z danymi o aktywności na tej Stronie internetowej.

Przetwarzane Dane osobowe: Pliki śledzące i Dane na temat użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności; Irlandia – Polityka prywatności.

Raporty o danych demograficznych i zainteresowaniach Google Analytics

Google Analytics Demographics and Interests reports to funkcja narzędzia Advertising Reporting, która udostępnia Dane demograficzne i dotyczące zainteresowań w ramach Google Analytics dla tej Strony internetowej (dane demograficzne oznaczają wiek i informację o płci).

Użytkownicy mogą zrezygnować z wykorzystywania plików cookie przez Google w Ustawieniach reklam Google.

Przetwarzane Dane osobowe: Pliki śledzące oraz unikatowe identyfikatory urządzeń na potrzeby reklam (np. Google Advertiser ID lub IDFA);

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności – Rezygnacja; Irlandia – Polityka prywatności – Rezygnacja.

·       Usługi analityczne zarządzane bezpośrednio przez tę Stronę internetową

Usługi zawarte w tej sekcji umożliwiają Właścicielowi zbieranie i zarządzanie danymi analitycznymi z zastosowaniem wewnętrznych Plików śledzących.

Dane analityczne zbierane bezpośrednio (przez tę Stronę internetową)

Na niniejszej Stronie internetowej wykorzystywany jest wewnętrzny system analityczny, funkcjonujący bez angażowania stron trzecich.

Przetwarzane Dane osobowe: Pliki śledzące i Dane na temat użytkowania.

Targetowanie i reklama

Ta Strona internetowa wykorzystuje Pliki śledzące, aby dostarczyć spersonalizowane treści marketingowe, biorąc pod uwagę zachowanie Użytkownika, a także publikować, obsługiwać i śledzić reklamy.

·       Reklama

Tego rodzaju usługa pozwala na wykorzystanie Danych Użytkownika w celu reklamy i komunikacji. Komunikacja taka ma formę wyświetlania bannerów i innych reklam na tej Stronie internetowej, o ile jest to możliwe – zgodnie z zainteresowaniami Użytkownika.
Nie oznacza to, że wszystkie Dane osobowe są wykorzystywane w tym celu. Poniżej podano stosowne informacje i warunki.
Niektóre z usług wymienionych poniżej mogą wykorzystywać Pliki śledzące do identyfikacji Użytkowników lub stosować techniki targetowania behawioralnego, tj. mogą wyświetlać reklamy dopasowane do zainteresowań i zachowania Użytkownika, w tym do jego zachowania na stronach innych niż ta Strona internetowa. Więcej informacji można znaleźć w politykach prywatności poszczególnych usług.
Usługi tego rodzaju dają zwykle możliwość rezygnacji z takiego śledzenia. Oprócz możliwości rezygnacji zapewnianej przez usługi wymienione poniżej Użytkownicy mogą dowiedzieć się więcej na temat rezygnacji z reklam dopasowanych do zainteresować w punkcie „Jak zrezygnować z reklam dopasowanych do zainteresowań?”.

Google Ads Similar audiences

Similar audiences to usługa obejmująca reklamę i targetowanie behawioralne, świadczona przez spółkę Google LLC lub Google Ireland Limited, w zależności od lokalizacji, z której Użytkownik odwiedza tę Stronę internetową. Usługa wykorzystuje Dane z narzędzia Google Ads Remarketing w celu wyświetlania reklam Użytkownikom, których zachowanie jest podobne do zachowania Użytkowników, którzy znajdują się już na liście remarketingowej ze względu na wcześniejsze korzystanie z tej Strony internetowej.
Na podstawie tych danych Użytkownikom proponowanym przez narzędzie Google Ads Similar audiences zostaną wyświetlone spersonalizowane reklamy.

Użytkownicy, którzy nie chcą być rejestrowani w narzędziu Similar audiences, mogą z niego zrezygnować i wyłączyć stosowanie Plików śledzących na potrzeby reklamy w sekcji Ustawienia reklam Google.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak Google wykorzystuje Dane, zapoznaj się z polityką partnera Google.

Przetwarzane Dane osobowe: Pliki śledzące i Dane na temat użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności – Rezygnacja; Irlandia – Polityka prywatności – Rezygnacja.

·       Remarketing i targetowanie behawioralne

Tego rodzaju usługa umożliwia tej Stronie internetowej i jej partnerom dobierać, optymalizować i prezentować reklamy, biorąc pod uwagę wcześniejsze użytkowanie tej Strony internetowej przez Użytkownika.
Jest to możliwe dzięki analizie Danych o użytkowaniu oraz poprzez wykorzystywanie Plików śledzących do zbierania informacji, które są następnie przekazywane partnerom zarządzającym remarketingiem i targetowaniem behawioralnym.
Niektóre serwisy umożliwiają remarketing na podstawie list adresów e-mail.
Usługi tego rodzaju dają zwykle możliwość rezygnacji z takiego śledzenia. Oprócz możliwości rezygnacji zapewnianej przez usługi wymienione poniżej Użytkownicy mogą dowiedzieć się więcej na temat rezygnacji z reklam dopasowanych do zainteresować w punkcie „Jak zrezygnować z reklam dopasowanych do zainteresowań?”.

Remarketing z Google Analytics

Remarketing z Google Analytics to usługa remarketingu i targetowania behawioralnego zapewniana przez Google LLC lub Google Ireland Limited, w zależności od lokalizacji, z jakiej Użytkownik odwiedza tę Stronę internetową, która umożliwia łączenie śledzenia na podstawie Google Analytics i Plików śledzących z siecią reklamową Google Ads oraz z plikami cookie typu Doubleclick.

Przetwarzane Dane osobowe: Pliki śledzące i Dane na temat użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności – Rezygnacja; Irlandia – Polityka prywatności – Rezygnacja.

Google Ads Remarketing

Google Ads Remarketing to usługa remarketingu i targetowania behawioralnego zapewniana przez Google LLC lub Google Ireland Limited, w zależności od lokalizacji, z jakiej Użytkownik odwiedza tę Stronę internetową, która łączy aktywność na tej Stronie internetowej z siecią reklamową Google Ads i plikami cookie typu DoubleClick.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak Google wykorzystuje Dane, zapoznaj się z polityką partnera Google.

Użytkownicy mogą zrezygnować z wykorzystywania przez Google Plików śledzących w celu personalizacji reklam w Ustawieniach reklam Google.

Przetwarzane Dane osobowe: Pliki śledzące i Dane na temat użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności – Rezygnacja; Irlandia – Polityka prywatności – Rezygnacja.

Jak zarządzać preferencjami oraz wyrażać zgodę i wycofywać ją

Istnieją różne sposoby zarządzania preferencjami związanymi z Plikami śledzącymi oraz udzielania i wycofywania zgody, w stosownych przypadkach:

Użytkownicy mogą dostosować preferencje dotyczące Plików śledzących bezpośrednio w ustawieniach własnego urządzenia, na przykład uniemożliwiając wykorzystywanie lub zapisywanie Plików śledzących.

Jeżeli stosowanie Plików śledzących opiera się na zgodzie, Użytkownicy mogą ją wyrazić lub wycofać, dopasowując preferencje w ustawieniach plików cookie lub aktualizując preferencje w odpowiednim widgecie, o ile jest on dostępny.

Można także usunąć zapisane wcześniej Pliki śledzące, w tym te wykorzystywane do zapamiętania pierwotnej zgody Użytkownika, poprzez zastosowanie odpowiednich funkcji przeglądarki lub urządzenia.

Można także usunąć z lokalnej pamięci przeglądarki inne Pliki śledzące poprzez wyczyszczenie historii przeglądania sieci.

W odniesieniu do zewnętrznych Plików śledzących Użytkownicy mogą zarządzać swoimi preferencjami oraz wycofać zgodę, korzystając z odpowiedniego linku rezygnacyjnego (o ile został on udostępniony), postępując zgodnie z odpowiednimi zapisami polityki prywatności podmiotu zewnętrznego lub kontaktując się z nim.

Znajdowanie ustawień Plików śledzących

Użytkownicy mogą na przykład znaleźć informacje na temat zarządzania plikami cookie na następujących stronach w najczęściej stosowanych przeglądarkach internetowych:

Użytkownicy mogą także zarządzać pewnymi kategoriami Plików śledzących stosowanych w aplikacjach mobilnych poprzez rezygnację z nich w ustawieniach urządzenia. Można w tym celu odpowiednio dobrać ustawienia reklam w urządzeniach mobilnych lub ogólne ustawienia śledzenia (Użytkownik powinien otworzyć menu ustawień urządzenia, w którym znajdują się odpowiednie opcje).

Jak zrezygnować z reklam dopasowanych do zainteresowań?

Niezależnie od powyższego Użytkownicy mogą postępować zgodnie z instrukcjami YourOnlineChoices (UE), Network Advertising Initiative (USA) oraz Digital Advertising Alliance (USA), DAAC (Kanada), DDAI (Japonia) i podobnych serwisów. Pozwalają one Użytkownikom wybrać preferencje dotyczące śledzenia w odniesieniu do większości rodzajów reklamy. Właściciel zaleca zatem Użytkownikom skorzystanie z tych materiałów, aby uzupełnić informacje zawarte w tym dokumencie.

The Digital Advertising Alliance tworzy aplikację AppChoices, która pomaga Użytkownikom kontrolować reklamy dopasowane do ich zainteresowań w aplikacjach mobilnych.

Właściciel i Administrator danych

Ludovico Martelli S.p.A., via Faentina 169/12 – 50014 Fiesole (FI)

Adres e-mail Właściciela:info@proraso.com

Ponieważ Właściciel nie może w pełni kontrolować stosowania zewnętrznych Plików śledzących poprzez tę Stronę internetową, wszelkie odwołania do zewnętrznych Plików śledzących należy traktować jako orientacyjne. Aby uzyskać kompletne informacje, Użytkownicy powinni zapoznać się z polityką prywatności danej usługi zewnętrznej wskazanej w tym dokumencie.

Biorąc pod uwagę obiektywny stopień złożoności technologii śledzących, Użytkowników zachęca się do kontaktu z Właścicielem, jeżeli chcą uzyskać dodatkowe informacje na temat stosowania takich technologii przez tę Stronę internetową.

Definicje i odwołania prawne

Dane osobowe (lub Dane)

Wszelkie informacje, które pośrednio, bezpośrednio lub w połączeniu z innymi informacjami – w tym z osobistym numerem identyfikacyjnym – pozwalają na identyfikację lub możliwość identyfikacji osoby fizycznej.

Dane na temat użytkowania

Informacje zbierane automatycznie poprzez tę Stronę internetową (lub za pośrednictwem usług zewnętrznych wykorzystywanych przez tę Stronę internetową), które mogą obejmować: adresy IP lub nazwy domen komputerów, z których korzystają Użytkownicy tej Strony internetowej, adresy URI (Uniform Resource Identifier), czas żądania, metodę przekazania żądania na serwer, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący na status odpowiedzi serwera (wynik pozytywny, błąd itd.), kraj pochodzenia, dane przeglądarki i systemu operacyjnego Użytkownika, dane dotyczące czasu wizyty (np. czasu spędzonego na każdej stronie Aplikacji) oraz informacje o ścieżce wewnątrz Aplikacji ze szczególnym uwzględnieniem kolejności odwiedzanych stron, a także inne parametry dotyczące systemu operacyjnego urządzenia i/lub środowiska informatycznego Użytkownika.

Użytkownik

Osoba korzystająca z tej Strony internetowej, która – o ile nie wskazano inaczej – jest tożsama z Osobą, której dane dotyczą.

Osoba, której dane dotyczą

Osoba, której dotyczą Dane osobowe.

Podmiot przetwarzający dane osobowe (Podmiot nadzorujący Dane)

Osoba fizyczna lub prawna, urząd publiczny, agencja lub inny organ, który przetwarza Dane osobowe w imieniu Administratora Danych, jak to opisano w niniejszej polityce prywatności.

Administrator Danych (lub Właściciel)

Osoba fizyczna lub prawna, urząd publiczny, agencja lub inny organ, który, samodzielnie lub wspólnie z innymi, ustala cele i sposoby przetwarzania Danych osobowych, w tym zabezpieczenia związane z korzystaniem z tej Strony internetowej. O ile nie wskazano inaczej, Administratorem Danych jest Właściciel tej Strony internetowej.

Ta Strona internetowa (lub ta Aplikacja)

Środki, przy użyciu których są zbierane i przetwarzane Dane osobowe Użytkownika.

Usługa

Usługa świadczona przez tę Stronę internetową, jak to opisano w stosownych warunkach (o ile są dostępne) oraz na tej stronie/w tej aplikacji.

Unia Europejska (lub UE)

Jeżeli nie wskazano inaczej, wszystkie odwołania do Unii Europejskiej zawarte w tym dokumencie stanowią odwołania do wszystkich aktualnych państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Cookie

Pliki Cookie to Pliki śledzące złożone z niewielkich zbiorów danych przechowywanych w przeglądarce Użytkownika.

Plik śledzący (Tracker)

Termin „Plik śledzący” oznacza dowolne technologie – takie jak m.in. pliki cookie, unikatowe identyfikatory, sygnały nawigacyjne (tzw. web beacon), osadzone skrypty, tagi elektroniczne i fingerprinting – które umożliwiają śledzenie Użytkowników, na przykład poprzez dostęp do informacji na urządzeniu Użytkownika lub poprzez przechowywanie ich na jego urządzeniu.

Informacje prawne

Niniejsze oświadczenie na temat prywatności zostało opracowane na podstawie zapisów kilku różnych aktów prawnych, w tym art. 13/14 rozporządzenia (UE) 2016/679 (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Niniejsza polityka prywatności dotyczy jedynie tej Strony internetowej, o ile w dokumencie nie wskazano inaczej.

Data ostatniej aktualizacji: 12 listopada 2021 r.

iubenda administruje powyższą zawartością oraz zbiera jedynie te Dane osobowe, które są ściśle niezbędne w celu udostępniania takiej zawartości.